ProgrammerDownload til udprintning

Forårsprogram 2018 >>

Efterårsprogram 2017 >>

Forårsprogram 2017 >>

Efterårsprogram 2016 >>

Forårsprogram 2016 >>

Efterårsprogram 2015 >>

Forårsprogram 2015 >>

Efterårsprogram 2014 >>

Forårsprogram 2014 >>

Efterårsprogram 2013 >>

Forårsprogram 2013 >>

Forårsprogrammet 2018

Søndag den 7. januar Gudstjeneste kl. 10.30
ved Jan Ulrik Dyrkjøb
Onsdag den 24. januar Foredrag kl. 19.30 ved Jette Flindt Pedersen
Emne: Jeg og du
Med efterfølgende samtale om
Den gode samtale, som åbner for den ægte og levende dialog
Søndag den 4. februar Højskoleeftermiddag kl. 14.00
med foredrag og samtale med Ingrid Ank
Gudstjeneste kl. 16.00 ved Jan Ulrik Dyrkjøb
Tirsdag den 20. februar Foredrag kl. 19.30
ved Martin Schwartz Lausten
Emne: Hvad skal I huske af alt, hvad jeg har skrevet?
Søndag den 4. marts Gudstjeneste kl. 14.00
ved Jan Ulrik Dyrkjøb
Herefter årsmøde kl. 15.00
Torsdag den 15. marts Foredrag kl. 19.30
Emne: Da bomberne faldt - en digterfar og hans søn.
Historiker Hans Ole Hansen fortæller om sin far Martin A. Hansen
Onssdag den 21. marts Samtalecafé og foredrag kl. 19.30
Emne: Hvad fik jeg med i rygsækken?
Else Kragholm
Søndag den 1. april Påskedags gudstjeneste kl. 14.00
ved Jan Ulrik Dyrkjøb.
Fredag den 4. maj Befrielsesgudstjeneste kl. 19.30
ved Jan Ulrik Dyrkjøb
Let servering
Emne: Martin A. Hansen og besættelsestiden,
Erindring om en natlig cykeltur under krigen.

Oplæsning og nogle frie ord ved Hans Ole Hansen.

Alle gudstjenester foregår i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, Hillerød.

Alle spørgsmål om arrangementerne, og om hvordan man bliver medlem fås hos Ida-Lykke bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60