PersondatapolitikFrederiksborg Valgmenighed

Stenvænget 15, Gadevang
3400 Hillerød
Menighedens CVR nr. 215 580 01

Frederiksborg Valgmenighed behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Du bør læse denne politik og er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

  Frederiksborg Valgmenighed er dataansvarlig, og vil sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
  Formanden Ida-Lykke Bang kan kontaktes på tlf. nr. 48266512/mobil 30126260 og på mail bangogbang@mail.dk
  Kasserer Niels Jørgen Heick kan kontaktes på tlf. nr. 48251646/mobil 29436430 og på mail niboheick@webspeed.dk.

 2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

  Vi behandler dine oplysninger for at drive Valgmenigheden, herunder dens medlemsadministration.
  Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af menigheden.
  Vores medlemmer er forpligtede til at give menigheden de personoplysninger vi skal bruge i relation til offentlige myndigheder for at kunne indgå en aftale om medlemskab.

 3. Kategori af personoplysninger

  Frederiksborg Valgmenighed har 3 forskellige interessenter. Vi har medlemmer , støttemedlemmer og andre uforpligtende gode venner (PR-listen).
  Fra vores medlemmer modtager vi følgende almindelige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr.
  Medlemmerne beregner selv deres medlemsbidrag til Valgmenigheden med udgangspunkt i den i maj måned fremsendte vejledning. Der sker ingen indberetning til skattemyndighederne.
  Fra vore støttemedlemmer modtager vi alene navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
  Fra de gode venner modtager vi alene mailadresser, så de kan modtage vore nyhedsmails.
  Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig i nogen af de 3 grupperinger.

 4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

  Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
  - kunne administrere dit medlemsforhold
  - kunne sende dig nyhedsmails og anden medlemsinformation
  Ved indmeldelse og udmeldelse af menigheden videregiver menigheden alene personoplysninger til folkeregisteret og bopælssognet.

 5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

  Menigheden opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
  Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.
  Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer 5 år efter, at de er døde eller udmeldte (dog først efter 10 år i de tilfælde hvor der er indgået en forpligtigelseserklæring).
  Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.

 6. Dine rettigheder

  Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på ovennævnte mailadresse, og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.
  Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 7. Sikkerhed

  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks. uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
  For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data.

 8. Opdatering af denne politik

  Menigheden er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.
  Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på menighedens hjemmeside.

Denne politik er senest opdateret den 15. juni 2018.

Ida-Lykke Bang

bestyrelsesformand


Download til udprintning

Persondatapolitik >>