Om Frederiksborg Valgmenighed


Livet i menigheden
Historisk har Frederiksborg Valgmenighed altid haft tæt tilknytning til Grundtvigs Højskole. Optagethed af såvel det kirkelige som det folkelige afspejler sig i alle valgmenighedens arrangementer.
Efter de fleste gudstjenester mødes menigheden til kirkekaffe, hvor det er muligt at få en mere uformel drøftelse af aktuelle spørgsmål inden for kirke og samfund. 

Selvstyre og demokrati
I en sognemenighed er det menighedsrådet, der på sognets vegne vælger præsten, og kirkeministeriet, der ansætter vedkommende. I en valgmenighed er det hele menigheden, der på en generalforsamling vælger og siden ansætter præsten.Valgmenigheden har et udstrakt selvstyre i forhold til de regler, der gælder for sognemenighederne. Det giver frihed til at prøve nye veje og overveje forholdet mellem tradition og fornyelse fx med hensyn til gudstjenestens form. Vi anser det for menighedens ansvar, at der bliver holdt gudstjeneste, og ser det som en selvfølge, at man som medlem har medindflydelse på alle menighedens forhold. En valgmenighed afholder selv alle udgifter – også løn til præst og organist.

Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat over skattebilletten, men et medlemsbidrag direkte til valgmenigheden. Bidraget svarer til kirkeskatten i den kommune, man bor i.

Vil du have flere oplysninger om valgmenigheden, så kontakt valgmenighedspræsten eller formanden.


Jan Ulrik Dyrkjøb
Valgmenighedspræst
Jan Ulrik Dyrkjøb
Kræmmervej 10
3100 Hornbæk
telefon 51 23 00 14
mail jukd44@gmail.com

Ida-lykke Bang
Formand
Ida-lykke Bang
Stenvænget 15, Gadevang
3400 Hillerød
telefon 48 26 65 12 og mobil 30 12 62 60
mail bangogbang@mail.dk

Lars Thorkild Bjørn
Næstformand
Lars Thorkild Bjørn
Heimdalsvænget 18
3140 Ålsgårde
telefon 59 18 14 76 og mobil 20 81 04 76 
mail larsthbjorn@stofanet.dk

Paw Møller Pedersen
Sekretær
Paw Møller Pedersen
Solvænget 16
3250 Gilleleje
telefon 25 36 72 68
mail paw.paw@live.dk

Marius Harttung
Marius Harttung
Estervej 37
2900 Hellerup
telefon 23 82 83 28
mail m.harttung@arthall.dk

Niels Jørgen Heick
Kasserer
Niels Jørgen Heick
Allékredsen 12
3400 Hillerød
telefon 48 25 16 46
mail niboheick@webspeed.dk
Agnete Bjerre
Hjulmagervej 9
3400 Hillerød
telefon 48 26 86 86 
mail seb@bjerre.net

Lars Bisgaard
Meditation
Lars Bisgaard f. 6/11 - 1947.
Lions Park
Ødamsvej 1, lejlighed E2
3400 Hillerød
telefon 51 55 93 89
mail larsbisgaard8@gmail.com

Uddannet i musikteori og musikhistorie ved Københavns Universitet og Det kgl danske Musikkonservatorium (DKDM).
1966 - 75 Uddannet i komposition ved Det jyske Musikkonservatorium
1975 - 81 (lærer: Per Nørgård)
Har i 35 år (1975 - 2010) undervist i musikteori og musikhistorie ved Københavns Universitet (timelærer), Det fynske Musikkonservatorium (timelærer), Vestjysk Musikkonservatorium (docent) og DKDM (docent).
Er nu gået på efterløn.
Har siden 1983 været i træning i selvudvikling og meditation hos Jes Bertelsen og andre lærere ved Vækstcenteret i Nørre Snede.
Lars Bisgaard leder hver mandag kl. 16.30 en times meditation i Nyhuse Kapel som et gratis tilbud til medlemmerne af Frederiksborg Slotssogns menighed og andre interesserede.

Charlotte Falsmar
Webmaster
Charlotte Falsmar
mobil 21 64 34 07
charlotte@falsmar.dk