Bliv medlemFuldt medlemskab
Som medlem af Frederiksborg Valgmenigheden er man også medlem af Den danske Folkekirke. Man melder sig ud af den lokale sognemenighed, hvor man bor, og har dermed ikke stemmeret ved hjemsognets menighedsrådsvalg. Derimod har man ret til at få sognekirken, hvor man bor, stillet til rådighed for kirkelige handlinger, vielser og begravelser ved valgmenighedspræsten. Ligeledes har man ret til et gravsted på den lokale kirkegård eller Ullerød kirkegård.

Som medlem af en valgmenighed betaler man ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til Frederiksborg Valgmenighed, der mindst svarer til kirkeskatten i ens bopælskommune.

Hvordan
Man bliver medlem af Frederiksborg Valgmenighed ved at henvende sig til valgmenighedens præst eller formand.

Præsten
Jan Ulrik Dyrkjøb
Kræmmervej 10, 3100 Hornbæk
mail jukd44@gmail.com
telefon 51 23 00 14

Formanden
Ida-lykke Bang
Stenvænget 15, Gadevang, 3400 Hillerød.
mail bangogbang@mail.dk
telefon 48 26 65 12 og mobil 30 12 62 60

Hos dem får man indmeldelsespapirerne, og når de er udfyldt og afleveret til præsten eller formanden, vil valgmenighedens formand sørge for, at ændringerne i ens kirkelige tilhørsforhold bliver meddelt til bopælssognet og kommunen.

Støttemedlemskab
Frederiksborg Valgmenighed har en støttekreds af mennesker, der føler en tilknytning til valgmenigheden, men som ønsker at bevare deres tilhørsforhold til egen sognemenighed.

Som medlem af støttekredsen betaler man et frivilligt bidrag på minimum 200 kr. per kalenderår. Man bliver som støttemedlem løbende orienteret om gudstjenester og arrangementer, og man kan med taleret deltage i menighedens årsmøde.

Støttekredsmedlemmer opfordres til at oplyse deres navn og cpr. nr. ved indbetaling af det frivillige bidrag.

Bidrag til valgmenigheden kan indbetales eller overføres til Nordea: konto: 2276 0104464811.