Velkommen til Frederiksborg Valgmenighed
- en grundtvigsk valgmenighed i Nordsjælland.

Hjælp

Klik ind på de forskellige menupunkter foroven eller forneden på forsiden.

Læg mærke til linkene til pdf-filer (>>). Der kan årsprogram og invitationer til de forskellige arrangementer - hentes - gemmes på egen pc - printes ud - sendes via e-mail til venner m.m.

Program til at åbne pdf-filerne kan hentes her >>

Invitation til 15. marts 2018>>

Ved præstevalget 2018 >>

Invitation til 20. februar 2018 >>

Forårsprogram 2018 >>

Ny betalingsvejledning for medlemmer >>

Alle gudstjenester afholdes i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 141, 3400 Hillerød

Den Danske Salmebog online

Prædiken 4. februar 2018


Mit arbejde med emnet: Kristne og jøder i Danmark

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30

Kirkehistoriker Martin Schwartz Lausten

Den kristne kirke har altid haft et anstrengt forhold til jødedom og jøder. Det har ofte haft ulykkelig følger. Særligt omstridt er Luthers syn på "de fremmede".

Men hvad har man sagt i den danske kirke?

Det har Martin Schwarz Lausten beskrevet nærmere i sit 7-bindsværk om emnet, hvor han er vandret op gennem historien fra middelalderen til nutiden.
I foredraget fortæller Martin Schwarz Lausten om baggrunden, om hovedpunkterne og spørger: "Hvad kan vi så bruge det til? "

Martin Schwartz Lausten har været professor i kirkehistorie på Københavns Universitet. Uden for universitetet har han været præst og en meget flittig foredragsholder. Både i folkeuniversitetet og i kirker over hele landet. Han er født i Løgumkloster. Han har oplevet, hvordan tidligere fjender lærte at leve sammen.

Hent invitationen her!


Ved præstevalget på Frederiksborg Valgmenigheds årsmøde

Søndag den 4. marts 2018

Jeg er født i 1944 og opvokset på Refsnæs uden for Kalundborg. Min far var inspektør på Kysthospitalet på Refsnæs, og vi boede i tjenestebolig på stedet. De landlige omgivelser og fjorden og stranden var min verden. Efter nysproglig studentereksamen fra Kalundborg Gymnasium læste jeg engelsk hovedfag på Københavns Universitet. Derefter var jeg først undervisningsassistent på Engelsk Institut og fra 1975 fastansat som adjunkt og siden lektor. I 1984 blev jeg overflyttet til Institut for Litteraturvidenskab. Jeg underviste i litteratur, litteraturteori og idehistorie. På begge institutter var jeg desuden i længere perioder institutbestyrer. Under min universitetsansættelse fik jeg bl.a. udgivet en bog og flere artikler om den canadiske litteraturforsker Northrop Fryes værk og tænkning. Frye var både litterat og teolog og er ikke mindst kendt for sit arbejde med Bibelens fortællinger og billedverden som grundmønster i den vestlige verdens litteratur.

I løbet af 80'erne gennemførte jeg et teologisk selvstudium under vejledning med tilhørende prøver og kunne i 1988 begynde som fuldtids hjælpepræst i Birkerød. Fra 1991 til 2014 var jeg kirkebogsførende sognepræst i Værløse-Hareskov. Efter min pensionering har jeg i perioden juli-oktober 2016 været konstitueret som sognepræst i Hornbæk og Egebæksvang.
Jeg har lige siden min studietid været stærkt teologisk og kirkeligt interesseret og har deltaget i en lang række kirkelige sammenhænge og arrangementer.

Siden mit teologiske selvstudium har Grundtvig og den grundtvigske tradition været en del af mit interesseområde, og i de senere år har min læsning af Grundtvig været mere sammenhængende. Jeg har desuden arbejdet systematisk med Otto Møller, som jeg regner for den vigtigste og mest dybtgående teolog i traditionen efter Grundtvig. Også den svenske teolog Gustaf Wingren - som til dels står i samme tradition - har fået en særlig betydning for mig.

Fælles for disse inspiratorer er ikke mindst, at de i deres tænkning går tilbage til det oprindelige i kristendommen. Med sin kirkelige anskuelse går Grundtvig jo tilbage til den allerældste menighed, der har dåb og nadver, men endnu ikke en kristen helligskrift. Grundtvig lader sig også stærkt inspirere i sit syn på skabelse og frelse af Irenæus (som er en af de første kirkefædre). Otto Møller hentede sit grundsyn fra oldkirken, og Wingren skrev hele to bøger om Irenæus.

De litterære og kulturelle interesser, som blev grundlagt i min gymnasietid og i min tid på universitetet, har jeg stadig med mig, og det har alt sammen også senere været til nytte. Men jeg regner dog mine år som præst i folkekirken som de bedste år af mit liv, og det vil være mig til stor glæde at få mulighed for at fortsætte endnu en tid. Jeg er slet ikke færdig med at arbejde med det teologiske og bibelske stof og med, hvad det vil sige at være kirke og menighed.

I prædikener og taler lægger jeg vægt på fordybelse i de bibelske tekster og på, at vi kan leve os stadig mere ind i, hvad evangeliet er og vil sige til os. Vi går ikke bare i kirke for at blive klogere, men først og fremmest for at troen kan styrkes i os. Det er hele tiden relationen til Gud og Kristus, der børe være centrum.

Det er desuden vigtigt, at det, der foregår i kirken, er noget vi er sammen om. Vi er ikke bare enkeltpersoner. Vi er først og sidst menighed. Det gælder naturligvis ikke mindst i en lille valgmenighed som vores.

Jeg har allerede været med til en række fine aftener med foredrag og samtale. Det vil jeg glæde mig til fortsat at kunne deltage i og bidrage til. For mig hænger tingene sammen: Gudstjenesten med forkyndelse og sakramenter er centrum, men lægger samtidig perspektivet for alt andet, for fællesskabet og for det liv vi har sammen, hverdagsliv, kulturliv og samfundsliv.

Endelig vil jeg sige, at jeg altid som præst har lagt vægt på at have god tid, ikke mindst god tid til samtale med det enkelte menneske og den enkelte familie - også når tid og sted lå uden for det sædvanlige.

Jan Ulrik Dyrkjøb


Da bomberne faldt - en digterfar og hans dreng

Torsdag den 15. marts kl. 19.30

Martin A. Hansens søn, Hans-Ole Hansen, oplæser barndomsfortællinger og erindrer sig modstandshjemmet i Brønshøj.

Bopælen i Brønshøj tæt på Utterslev Mose og overgangen med den foreløbig ikke færdige Farum-motorvej var i 1943 og ikke mindst i 1944-45 et utrygt sted med mange drab og skudvekslinger. Og et af udflyvningsområderne for de engelske jagerbombere, da de på drengens fødselsdag 21. marts 1945 bombede Shellhuset og ulykkeligvis også ved en fejl, Den franske Skole. Fortællingen læses og efterfølgende læses en fortælling om en begivenhed med faren straks efter befrielsen om det amerikanske Dakota-fly som lettede fra Hareskovvejen.

I august udkommer en bog på Gyldendal: Martin A. Hansen og besættelsen. Vi starter med at gøre opmærksom på bogen allerede nu. Vi har inviteret Hans Ole Hansen til at komme og fortælle om sin far, og vi er så heldige, at han har sagt ja.

I mange år var han lidt træt af, altid at blive kaldt Martin A. Hansens søn, men efter at have skabt en bunke selv, er det sikkert blevet lettere.

Foruden de store projekter, som Hans Ole har udrettet i sit liv, har han også været aktiv i dannelsen af Landsforeningen Martin A. Hansen, som i dag sætter meget i gang over hele landet. Bl.a. takket være Ole Juul, som nu er formand for foreningen.

Hent invitationen her!

Martin A. Hansen


Forårsprogram 2018

Hent det her!

Foredragsholder Dan C. Christensen

Om H.C. Ørsted onsdag den 11. april kl. 19.30


Nytårshilsen fra Ida-Lykke Bang

Et nyt år kommer. Det er dejligt at få lov til at tage imod det.

Da vi gik ind i år 2000 stod Johannes og jeg ude på Fruebjerg her i Grib Skov. Der var varslet alverdens sammenbrud indenfor IT-verdenen. Det var nærmest, som om jorden ville gå under. Da vi ved midnat stod ud på den høje bakke, var der helt stille. Vi kunne vi intet høre. Ingen kanonslag, og ingen raketter var at se. Vi blev klar over, at selv om vores IT-verden brød sammen, ville kloden fortsætte. Det gjorde os tænksomme.

I det hele taget så gør mærkedagene os tænksomme. Derfor er det godt at stoppe op ved jul, nytår, fødselsdage og lignende dage i årets løb. Ellers fortsætter det ud i en køre.

Jeg har kendt en schweizer, der hvert år på sin fødselsdag gik op i bjergene. Når han kom ned, var han klar til at leve videre, tage mod det nye år.

Det er ikke alle, der får lov til det. En af vores trofaste medlemmer, Erika Nederby døde juleaften. Hun bliver bisat fra Ullerød Kirke fredag den 5. januar kl. 13.

Mie kommer og holder gudstjenesten. Alle er velkomne. Hendes to sønner inviterer efter gudstjenesten til mindekomsammen i mødelokalet.

Erika blev gammel og har levet et rigt liv. Hun har kun været syg i kort tid, først så det ud, som om hun kunne leve videre, men så kom der endnu en blodprop.

Hun er en af de sidste, der kunne fortælle om anden verdenskrigs rædsler. Hun kom med det sidste tog ud af Berlin, lige inden russerne kom. Hun flygtede til Sild sammen med sin mor. Der havde de familie. Senere fik hun uddannelse som væver, men da hun var så tynd, tog hendes mor mod tilbud om et ophold på en dansk efterskole. Dejligt at høre om noget af det gode, der blev gjort i Danmark mod tyskere efter krigen. Vi hører jo nok om, hvor dårligt de tyske flygtninge blev behandlet. Hun mødte sin tilkomne i Danmark. Kom til at bo i Hillerød, og som den flittige unge kvinde hun var, lærte hun sig dansk, så hun kunne varetage jobbet som sekretær for forstanderen på Grundtvigs Højskole.

Erika startede Esrum Kajakklub sammen med sin mand. Inden længe vil vi kun mindes Erika som den unge friske kvinde, sådan er det heldigvis. Den triste tid med sygdom fortrænger vi.

Ære være Erikas minde.
Ida-Lykke Bang
Hent den her!


Julehilsen December fra Jan Ulrik Dyrkjøb
Hornbæk i december 2017.

Kære medlemmer og støttemedlemmer af Frederiksborg Valgmenighed!

Vi er i december måned. Adventstiden er begyndt. Det er den tid, hvor vi forbereder julen. Der er noget i denne tid og højtid, der rækker ud til alle mennesker. Men det er dog sådan, at jul og julefejring har sin særlige betydning og sit indhold fra kristendommen. Vi mindes og fejrer Jesu fødsel.

Det begynder med en helt almindelig begivenhed. Der er en mor, der føder sit barn. Men straks efter sker der noget helt ualmindeligt. Der er en flok hyrder i nærheden, der helt uventet erfarer en anden virkelighed end den kendte. Nattehimlen åbner sig. De ser en engel. De bliver belyst og fyldt af Guds eget lys. Englen taler til dem. Med ét ser de et utal af engle, og de hører dem synge. Et syn. Et budskab. Himmelske toner.

Det er vigtigt, at vi lægger mærke til, at det hele begynder netop på denne måde. Hyrderne ser og hører noget vældigt og overvældende smukt. Det er så vældigt, at de først bliver grebet af frygt. Men det er også så ubegribelig smukt, at de ikke kan glemme det. De må fortælle om det, da de træder ind hos det nyfødte barn og dets forældre i Betlehem.

Sådan sker det igen og igen. Vi kan bare tænke på de tre apostle, der ser Jesus i lysende og forklaret skikkelse på et bjerg. Vi kan tænke på deres møder med den Opstandne. Og vi kan tænke på Paulus, der på vejen til Damaskus bliver blændet og slået til jorden af himmelsk lys. Først den overjordiske skønhed og klarhed. Så ordene, der må siges og forkyndes. Så livet, der må leves med det alt sammen gemt, men også virksomt i tanke, sind og hjerte. Vi læser jo om Maria, at det, hyrderne fortalte, gemte hun i sit hjerte og grundede over det.

Den store russiske forfatter Dostojevskij udsendte i 1868 romanen Idioten.
Han havde stillet sig selv en på det nærmeste umulig opgave. Han ville skildre det slet og ret gode menneske. Han så for sig den positive skønhed i et menneskes skikkelse. Samtidig siger Dostojevskij i et brev, at for ham er Kristus ”den eneste uendelig skønne skikkelse,” og at hans blotte eksistens er et under. Det er åbenbart dette, der har tilskyndet Dostojevskij ved skildringen af sin hovedperson fyrst Mysjkin – selvom der jo kun kan være tale om en tilnærmelse.

I romanen siger fyrst Mysjkin: ”Skønheden skal frelse verden.” Det er gådefulde ord, der ikke forklares nærmere, men vi kan tænke os, at det netop er ”den eneste uendelig skønne skikkelse,” der tænkes på. Det er det himmelske mysterium, som blev åbenbaret for mennesker på jorden, først for hyrderne og siden for andre. I tiden før jul og i juledagene er vi omgivet af lys og pynt og udsmykninger, og meget af det synes vi måske nok er lige lovlig sukkersødt og overfladisk. Det er som bekendt ikke alt, hvad der glimrer, der er af guld. Men vi skal alligevel huske, at bag alle lysene og pynten og glimmeret kan vi ane en skønhed, som er større, end vi kan fatte, og en glæde, som ingen kan tage fra os. Til syvende og sidst kan det meget vel være sandt, at ”skønheden skal frelse verden.”

Vi mennesker lever et udsat liv. Vi er udsatte for livets og fællesskabets godhed, men også for meningsløsheden. Hver dag er en ufortjent gave. Men vi er også skrøbelige og sårbare. I virkeligheden kan det alt sammen føres tilbage til det, Grundtvig engang sagde: ”Min modsætning er liv og død.”

Julen er og bliver livets fest, det liv, vi ikke er ene om, men som vi er sammen om. Den levende Gud sendte sin Søn som livsfyrste og livgiver til verden. Han blev forfulgt fra første færd. Han delte vores sårbarhed med os. Men han vandt til sidst over alle onde og ødelæggende magter.

Jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg i en del af det år, der er gået, og et stykke ind i den tid, der kommer, har fået lov at forkynde det budskab for jer. Jeg ser frem til gudstjenester og til fællesskab ved oplysende og oplivende møder.

Jeg ønsker jer alle sammen alt muligt godt og glædeligt i juledagene og i det nye år.

Jan Ulrik Dyrkjøb

Hent den her!


Præstesituationen i Frederiksborg Valgmenighed

Kære medlemmer, støttemedlemmer og andre venner af Frederiksborg Valgmenighed

Anne Edmond Pedersen har givet os meget godt i det år hun har været vores præst.

Vi ville gerne have beholdt hende, men da hun ønsker at være præst på fuld tid, må vi ønske hende tillykke med det nye arbejde.
Der var mange ansøgere, men Anne var den heldige.
Hun er nu præst i Trinitatis Kirke i København bl.a. med den opgave at holde natkirke.

Der blev holdt en god indsættelsestale af Erik Høeg-Andersen. Den kan læses på Trinitatis Kirkes hjemmeside.
Hvis der er nogen der vil i kontakt med Anne, kan hun kontaktes på ae@rundetaarn.dk

Hvis man har brug for samtale med en præst, kan man også kontakte Jan Ulrik Dyrkjøb på: jukd44@gmail.com eller 51230014.

Han har tilbudt at være vores præst foreløbigt året ud.
Jeg har kendt Jan Ulrik, siden vi for nogle år siden deltog i et kursus om Grundtvigs salmer på Vartov.
Hele bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Jan Ulrik.

Læs her, hvad Jan Ulrik Dyrkjøb siger om sig selv.

Mange hilsner Ida-Lykke


Årsberetning for Frederiksborg Valgmenighed 2016

Hent beretningen her!


Nyheder

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmails fra Frederiksborg Valgmenighed, så send din mailadresse til bangogbang@mail.dk

Hos Ida-Lykke Bang kan du også få alle oplysninger om medlemskab.

Læs folderen om Frederiksborg Valgmenighed her >> eller hent den på biblioteket.


Jens Peter Bang