Velkommen til Frederiksborg Valgmenighed
- en grundtvigsk valgmenighed i Nordsjælland.

Alle gudstjenester afholdes i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 141, 3400 Hillerød

Den Danske Salmebog online


Nyt efterårsprogram 2019


21. juni 2019

Midsommerhilsen

Sidste år var vi alle meget bekymrede over tørken. Skt.Hans bål måtte aflyses, og vi talte meget om klimaændring. Græsset tørrede ud mange steder. Der blev bare pletter. Og hvad ser vi så i år?
Store arealer, der er dækket af blomster eller rødknæ, den lille syreplanter. Der har ligget så mange frø i jorden, som i år kunne spire og vokse frem. Der var nu plads. Plads til fornyelse, mulighed for ændring. Det kan man filosofere meget over.

I år har vi grønne haver, marker og skove. Det er dejligt. Men også i år tænker og taler vi om klimaændringer. Det blev jo det helt store emne i alle valgdebatterne. Endelig.

Jeg deltog i nogle af debatterne, for det var rigtig optimistisk, at klima- og miljø problemer blev diskuteret i år, både før valget til Europa-Parlamentet og til Folketingsvalget.

Det er også på tide, Nu har jeg været nervøs siden 1963, hvor bogen: ” Det tavse forår” udkom.
Derfor synes jeg, at det er godt, at mange nu er opsat på at gøre noget. Forhåbentlig har vi fantasi til at fremme den gode udvikling. Det er ikke bare et spørgsmål om penge, der skal også fantasi til.
Holdninger og vaner skal ændres, og det kan være svært.

Jeg samler på ting, der er blevet bedre og prøver at sprede håb til mine nære. Prøver at lade være med at udtrykke alle mine bekymringer. Det har jeg været meget bevidst om, siden jeg læste bogen ”Håb” af Christian Leth. Ham har vi inviteret til at holde foredrag til efteråret. Det er en af de gode aftener, vi skal dele til efteråret. Vi kan også dele glæden ved den nye sang, der er skrevet i anledningen af højskolernes 175-år jubilæum. ”For vist vil de komme” af Lisbeth Smedegaard Andersen med musik af Bent Fabricius –Bjerre.

Tekst er trykt til højre, og man kan også finde den og melodien samt omtalen af disse på Højskoleforeningens hjemmeside; www.højskolerne.dk. (jubilæumssang 2019).

Nyd det optimistiske digt, og skriv så ellers under på opfordringen om at forbyde gift i private haver, på borgerforslag.dk Det er ikke nok at læse digte, man må også gøre noget. Men digte kan inspirere.

God sommer ønsker

Ida-lykke
Højskolesang 2019

Med byer der ligger ved hav og ved bugt
med blæst mod de græsklædte skrænter
hvor solstråler spiller en fuga i lys
på brændingens hvide tangenter –
mit land er hvor vintrene tøver før sommer
i regnklare forår når viberne kommer
for vist vil de komme
vil viberne komme igen

et land der forbindes på kryds og på tværs
af veje og broer og skinner
der løber langs skove og vandløb og eng
hvor arter dør ud og forsvinder
og stier langs marker hvor nogen kan huske
en maj måneds læhegn af blomstrende buske
for vist skal de blomstre
skal hegnene blomstre i maj

og dufte og hviske om længsler og savn
så hjertet blir kærlighedsdrejet
og åbent for det der er ukendt og nyt
og det der er mer’ end vort eget
som hylden der breder de svalende hænder
og rækker os sange med stjerneantenner
for vist skal de leve
skal sangene leve i os

og synge om byer med huse og træer
og parker med plæner og bede
hvor børn spiller bold og de elskende går
og samler det lys de skal sprede
ja synge så hjerterne næsten må briste
om det vi er tankeløst nær ved at miste
for vist skal de drømmes
skal drømmene drømmes af os

en drøm om et folk der med udsyn og
ånd bevarer en ligevægtssfære
hvor livet kan forme sig værdigt og frit
og mer’ ikke blot kræver mere –
en fremtid der skabes i tæt symbiose
med lærker og viber i engdrag og mose
for vist vil de komme
vil viberne komme igen.

Lisbeth Smedegaard Andersen. 2018.

Holger Begtrup, manden bag Ullerød Kirke

Onsdag den 5. september 2019 kl. 19.30

Foredrag af Ole Vind, dr. phil., lærer på Grundtvigs Højskole Frederiksborg.

Holger Begtrup, født 1859, byggede i 1895 Frederiksborg Højskole. I 1909 overlod han en del af højskolens jord til den nye Ullerød Kirke, som han var initiativtager til.
Foredraget vil belyse Begtrups liv og virke som en af Danmarks kendteste højskolemænd som foredragsholder, forfatter og grundtvigianer.
Han overlod i 1925 højskolen til sin søn, Frederik Begtrup, og mellem højskolen og kirken byggede han villaen Æbelholt, hvor han boede til sin død i 1937.Hent invitationen som pdf-fil til udprintning


William Heinesens forfatterskab

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30

Foredrag af lektor Jan Zimmermann, Sønderborg, der i mere end fyrre år har undervist i gymnasiet i dansk og tysk.
Sideløbende har han holdt talrige foredrag om nordisk litteratur i Folkeuniversitetet, Foreningen Norden og andre steder.
Har tidligere gæstet Frederiksborg Valgmenighed med foredrag om Martin A Hansen og hereticadigterne.

William Heinesen (1900-1991) er nok bedst kendt som fabulerende fortæller, der trækker på erindringer, myter og magiske hændelser fra Færøernes historie og folkeliv. Centralt står Thorshavn, hele verdens navle. Men i Heinesens forfatterskab kan vi også følge den litterære udvikling i 1900-tallet. Inspireret af bl.a. Thøger Larsen skriver han kosmiske digte, og inspirationen fra Hans Kirk er tydelig i det socialrealistiske forfatterskab. Hele forfatterskabet får sit særpræg gennem skildringen af det færøske samfund i lyst og nød. Centralt står "De fortabte spillemænd" fra 1950, som Erik Knudsen kaldte "et vulkanudbrud af poesi og humor". I "Moder Syvstjerne" udfolder ateisten Heinesen sin trosbekendelse.Hent invitationen som pdf-fil til udprintning


Skam. Det er skammens skyld

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30

Skammen er vendt uventet tilbage.
68'erne kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sagde de.
Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Vi føler os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi er forkerte. Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam?
Gad vide, hvad der er medicinen?

Christian Hjortkjær er ph.d. og højskolelærer.
Han har udgivet bogen Selvrealiseret frelse. (2013), ph.d.- afhandlingen Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet (2016), og er medredaktør på antologien SLØK. Perspektivforskydninger (2016).

Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed.Hent invitationen som pdf-fil til udprintning


Håb - Et forsvar for fremtiden

Tirsdag den 12. november kl. 19.30

Dette foredrag af Kristian Leth er et helhjertet forsvar for håbet og en veldokumenteret afvisning af den dommedag, medierne fortæller os er på vej. Baseret på Leths bog af samme navn, er foredraget underbygget igennem masser af data og interviews med internationale videnskabsmænd og someksperter, sagligt argumenterer for, at vi skal mane frygten i jorden.
Kristian Leth forklarer hvorfor vi egentlig burde være mere optimistiske nu, i denne tid, end nogensinde før. Vi mennesker har altid forudsagt verdens nært forestående undergang. I dag fylder klima, terror og pandemier aviser og tv og hjemmesider, og alle har hver deres take på, hvordan verden snart ender eller i det mindste undergår katastrofale forandringer. Det er blevet umoderne at håbe og tro på, at det kan være anderledes. Optimisme er naivt. Det er uncool at være entusiastisk, når det kommer til fremtiden.

Men hvorfor er det sådan? Hvorfor har vi mennesker altid frygtet fremtiden? Og er det egentlig mere velbegrundet i dag end tidligere? Eller mindre? Og hvad gør det ved os som mennesker, at have frygten som grundtone i livet?

Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed.
Hent invitationen som pdf-fil til udprintning


Grundtvig-aften med Kim Arne Pedersen

Onsdag 20. november kl. 19.30

Kim Arne Pedersen er nok den i Danmark der ved mest om præsten, salmedigteren og politikeren N. F. S. Grundtvig.
Han har delt ud af sin viden til utallige studerende. Han har skrevet afhandlinger og bøger, forsket og holdt foredrag om "den Gamle". Han har undervist på friskole, efterskole og højskole, været valgmenighedspræst og sognepræst - og sidder nu i sit studererværelse i Hanherred og arbejder med Grundtvigs forhold til jødedommen.

Kom og hør Kim Arne Pedersen i Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirke. Her vil han delagtiggøre enhver, der har lyst at møde ham i Grundtvigs teologi og liv.Hent invitationen som pdf-fil til udprintning


Årsberetning 2018

Søndag den 7. januar
Gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb kl. 10.30. Med efterfølgende nytårsfrokost, hvor vi nød hinandens mad og gode selskab.

Onsdag den 24. januar
Foredrag af Jette Flindt Pedersen: " Jeg og du" med efterfølgende samtale. Vi fik det at lytte og at tale sat ind i en større sammenhæng. Jette gjorde det så godt med hele sin livserfaring. Vi blev mindet om, at vores samtaler skal bære præg af respekt for hinanden. Samtalens kunst kan der ikke siges for meget om. Den levende samtale åbner for ægte og levende dialog og bekæmper ensomhed og fremmer forståelse.

Søndag den 4. februar
Foredrag og samtale med Ingrid Ank. Hun fortalte levende om sit arbejde i Grundtvigs Forum, og det var spændende at høre om den forening, hun har været med til at starte: Åndsfrihed. Hun påpegede vigtigheden af at turde udtale sig, og anser det som det vigtigste værn mod ekstremisme. Siden februar har vi måttet sande hendes ord. Havde svenskerne bare haft mere diskussion og debat, så ville det måske ikke være gået så galt. Vi må ønske åben, fri debat i Danmark, hvor alle tør deltage. Vi sluttede med gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb som prædikant. Alle prædikenerne kan læses på vores hjemmeside under den fane der hedder "Fra præsten"

Tirsdag den 20. februar
Foredrag af Martin Schwartz Lausten, der talte om: Hvad skal I huske af alt, hvad jeg har skrevet? Hvad havde vores kultur været uden Luther, Grundtvig og Martin Schwartz Lausten? Luther sagde meget af betydning, og Grundtvig mindede os om det, men Martin Schwartz har skrevet om alt dette, så vi almindelige mennesker måske kan nå at sætte os ind i de store tænkere og reformatorers tanker. Hvis I keder jer: Så start på Martin Schwartz Laustens bøger. Det var en oplevelse at høre ham, og dermed kan man ligesom høre hans stemme, når man læser ham.

Søndag den 4. marts
Vi havde gudstjeneste og årsmøde. Referatet af årsmødet er blevet sendt ud til alle og kan genlæses på vores hjemmeside under nyhedsbreve.

Torsdag den 15. marts
Foredrag: Da bomberne faldt - en digterfar og hans søn. Historiker Hans Ole Hansen talte om sin far Martin A. Hansen. Det var oplæg til det store år, hvor Martin A. Hansen blev udgivet igen. Og tildelt tak for sin indsats under 2. verdenskrig. Noget der er blevet sprunget over tidligere. Der kan rådes bod på mange ting, når mennesker handler. Tak til Hans Ole Hansen, Anders Thyrring Andersen og Ole Juul. Det er ikke lige meget, hvem der er forlagsredaktør. Derfor inviterede vi også Johannes Riis for at følge op.

Søndag den 1. april
Påskedags gudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb.

Fredag den 4. maj
Befrielsesgudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb. Vi skulle have hørt Hans Ole Hansen fortælle om sin natlige cykeltur med sin far, inden Martin A. Hansen måtte gå under jorden. Han blev forhindret af sygdom, men hvad gør man så? Spørger Lars Thorkild Bjørn. Han havde meget at fortælle om, hvad han kunne huske fra besættelsesårene og befrielsesdagen 4. maj 1945. Han fortalte om hans oplevelser på hans fødeegn nord for Kerteminde. Stor kontrast men meget spændende blev det, da hans hustru Lis Kofoed fortalte om alt, hvad hun kunne huske fra befrielsen, der hvor hun voksede op. Nemlig Bagsværd. Lis forstod at fortælle, så vi kunne se hele den gamle købmandsgård for os. Det var et fantastisk tidsbillede, der blev rullet frem

Søndag den 2. september
Høstgudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb. Provst Jørgen Christensen holdt en meget fin indsættelsestale for vores nye præst. Det var meget højtideligt. Flere gæster deltog, og det blev et hyggeligt samvær ved kaffebordet.

Søndag den 7. oktober
Vi havde inviteret til efterårsmøde på Grundtvigs Højskole. Alle de sjællandske friog valgmenigheder deltog, og det var dejligt, at vi kunne fylde foredragssalen. Jakob Mejlhede bød velkommen. Han har formået at drive højskolen godt, og vi ønsker ham til lykke med det store elevtal. Ida-Lykke Bang fortalte lidt om ordet efterårsmøde, og om hvad det betyder for hende. Det solide folkeoplysende foredrag blev holdt af Lisbeth Christoffersen. Hun trak alle de væsentlige ting frem fra de 150 år, som Valgmenighedsloven har eksisteret. Loven fyldte 150 år i 2018 og det var festligt at kunne markere det med samvær med de mange valgmenigheder, som endnu består. Det blev en festtale, en professor værdig. Indholdsrigt og forståelig. Derefter lidt fornøjeligt: nemlig sangtime med Mikkel Gabriel Christoffersen. Det blev et fin begyndelse på det nye koncept med spis, syng og snak, som højskolen arrangerer.
Efter en god frokost, samledes vi om Lars Thorkild Bjørn i Ullerød Kirke, hvor han fortalte om valgmenighedens historie. Jan Ulrik holdt dagens gudstjeneste og styrket af Helle Kaspersens fine kager og kaffe spredtes alle igen. Hjem til hver deres grundtvigske steder på Sjælland.

Tirsdag den 9. oktober
Studerende og forfatter Sara Omar fortalte om sit liv, som hun har beskrevet i Dødevaskeren. Aftenen blev holdt på Grundtvigs Højskole i samarbejde mellem Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed. Vi havde læst bogen, for vi ville ikke skabe hetz mod islam. Sara Omar fortalte og bad os imidlertid indtrængende om ikke at tage særhensyn til muslimer i Danmark. De skal følge landets skikke og krav. Ingen piger skal holdes hjemme, når deres klasse skal på lejrskole. Sara Omar talte indtrængende til os, og højskolelærer Henrik Rasmussen interviewede hende på en måde, så han virkelig lod hende tale. Forbilledligt. Hun havde sikkerhedsvagter med, men vi håber inderligt, at hun får fuldført sit studium og får skrevet sin næste bog, som hun har lyst til. Den skal nok blive læst.

Onsdag den 24. oktober
Foredrag af den nu afgåede litterære direktør i Gyldendal Johannes Riis: Mit liv på Mors og i København. Hvor er det utroligt, hvor mange stærke personligheder, der er vokset op på landet. Jeg tænker på Johannes Riis, Ove Korsgaard og Jens Smærup Sørensen. Aftenen var et samarbejde mellem Ullerød Kirke og Frederiksborg Valgmenighed.

Torsdag den 1. november
Samtalecafe med emnet: Døden i litteraturen.
Jette Villumsen fortalte om, hvordan hun havde bearbejdet sin sorg over sin fars død. Hun var ganske ung, da han døde, men fik hjælp ved at skrive om Martin A. Hansens novelle Høstgildet. Jette Villumsens foredrag fik en god samtale i gang, hvor deltagerne fortalte om, hvordan litteratur havde hjulpet dem på forskellig vis.
Jette fortalte om sine erfaringer med at læse litteratur, og inspirerede deltagerne til at læse og bruge litteratur til refleksion over livet.

Søndag den 4. november
Allehelgens gudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb.
Berigende samtale ved kaffebordet.

Torsdag den 15. november
Peter Westergaard fortalte om Nietzsche.
Samarbejde mellem Ullerød Kirke og Frederiksborg Valgmenighed. Alle har hørt om Nietzsche og hans udsagn: "Gud er død", men ved måske ikke så meget mere. Det var en fornøjelse at høre en forsker, der i den grad har sat sig ind i stoffet, og som er i stand til at formidle. Vores forståelse for hele den tid blev større. Lørdagen efter var vi af Ullerød Kirke inviteret til spørgetime og uddybning. Tilmed med Helle Kaspersens gode frokost.

Onsdag den 21. november
Foredrag af Lars Thorkild Bjørn på Grundtvigs Højskole.
Ullerødgruppen inviterede. Der var fuldt hus, og alle var meget imponerede over alt, hvad Lars Thorkild kunne huske, og det er helt utroligt alle de billeder, han har gemt. Ole Vinds Ullerødsang gjorde også lykke.

Onsdag den 28. november
Foredrag af Jan Ulrik Dyrkjøb: Hvad kan Otto Møller sige nutidens mennesker? Tilhørerne blev overbeviste om, at man kan finde megen inspiration ved at læse gamle teologers skrifter. Der er meget at finde, og alle var meget glade for, at Jan Ulrik formidlede sin store viden om en lidt overset personlighed.

Søndag den 2. december
Adventsarrangementet blev gennemført som det traditionsrige arrangement, det er. Gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb. Kaffe og sang ved forstander Jakob Mejlhede på Grundtvigs Højskole og foredrag: Hva' ka' kirken? Kamma og Jakob Kronborg Heick fortalte om, hvordan de laver reklamefilm om kirken.

2018 blev et flot år. Men da der ikke kommer ret mange til vores arrangementer, har vi efter store overvejelser sat punktet nedlæggelse på årsmødets dagsorden.

Det sker dog ikke forhastet, alle skal have tid til at gennemtænke, hvor de vil melde sig ind til 2020. Lukningen skal ske med værdighed, og derfor har vi et stort program også for efteråret. Alle får meget for deres medlemsbidrag i 2019, og vil få hjælp og vejledning til flytning samt oplysning om deres rettigheder ved køb af gravsted på Ullerød Kirkegaard.

Det, der bliver hårdt at undvære, er udgangsbønnen.

Den er noget af det mest grundtvigske, jeg kender og slutter med ordene:

"Giv mig din velsignelse til ret at opfylde mit kald
Og tage vare på mine jordiske sysler
til jeg atter må komme i dit hus."
Ida-Lykke Bang

Hent Årsberetningen her!


Nyheder

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmails fra Frederiksborg Valgmenighed, så send din mailadresse til bangogbang@mail.dk

Hos Ida-Lykke Bang kan du også få alle oplysninger om medlemskab.

Læs folderen om Frederiksborg Valgmenighed her >> eller hent den på biblioteket.


Jens Peter Bang