Indbetaling af årsbidrag til Frederiksborg Valgmenigheden


Maj 2018
Vejledning for medlemmer

Frederiksborg Valgmenighed skal herved anmode medlemmerne om snarest muligt at indbetale jeres medlemsbidrag til valgmenigheden for 2018

Sidste frist for indberetning af rettelser til jeres årsopgørelse for 2017 er normalt 1. maj 2018, så hvis I ikke allerede har modtaget en endelig årsopgørelse for 2017, så vil I i løbet af maj måned modtage denne.

Ved beregningen af medlemsbidraget (kirkeskatten) til valgmenigheden skal I nemlig bruge jeres årsopgørelse for 2017, hvorfra beløbet for den skattepligtige indkomst benyttes.

Til brug for beregning af bidraget bringes her kirkeskatteprocenterne for år 2017:

Allerød 0,58 Gribskov 0,88 København 0,80
Furesø 0,65 Helsingør 0,64 Rudersdal 0,56
Gentofte 0,41 Hillerød 0,69 Hørsholm 0,62

Et eksempel på beregning (for medlemmer i Hillerød):
Ved beregning af kirkeskatten bruges skattepligtig indkomst fra årsopgørelsen for 2017
- personfradrag for 2017
Beløb til skatteberegning

Kirkeskatten i Hillerød er: 0,69 % af kr. 255.000 = 1.760 kr. (afrundet til helt beløb).
300.000 kr.
45.000 kr.
255.000 kr.


Medlemsbidraget (kirkeskatten) i 2018 til valgmenigheden udgør således: 1.760 kr.

Som nævnt i indledningen - så ser kassereren gerne, at medlemsbidraget indbetales snarest muligt.

Hvis der er medlemmer, der indbetaler et beløb til Valgmenigheden, der er mindre end det, man skulle have betalt i kirkeskat til sognemenigheden, er sognemenigheden/skattemyndigheden berettiget til at opkræve forskellen.


Betaling: Betaling af medlemsbidraget bedes foretaget til vor konto i Nordea:
reg. nr. 2276 konto nr. 0104 464 811
Husk at anføre navn tydeligt i begyndelsen af "meddelelse til modtager".


Det bemærkes, at medlemmers og støttemedlemmers deltagelse i valgmenighedens arrangementer er gratis. (For støttemedlemmer dog kun hvis betalingen til valgmenigheden er på mindst kr. 200 pr. kalenderår pr. støttemedlem.)

Øvrige gæster skal betale kr. 50 for at deltage i arrangementerne.

Med venlig hilsen

Frederiksborg Valgmenighed

Niels Jørgen Heick


Vejledning for støttemedlemmer 2018

Frederiksborg Valgmenighed er fortsat i fuld vigør og kan derfor også her i foråret 2018 - udover den månedlige gudstjeneste - byde på et spændende foredragsprogram, som I allerede har modtaget med vores julehilsen i ugen før jul.

Frederiksborg Valgmenighed skal derfor nu anmode støttemedlemmerne om at betale deres bidrag så hurtigt som muligt, så det ikke bliver glemt.

Årsbidraget for støttemedlemmer er minimum 200,00 kr.

Vi ved godt, at mange af vores støttemedlemmer er engagerede i deres egen sognekirke, og at de derfor ikke vil melde sig ind som "rigtige" medlemmer i Valgmenigheden men alligevel ønsker at støtte og have glæde af Frederiksborg Valgmenighed med dens stærke grundtvigske holdning.

Det skal bemærkes, at det er af afgørende betydning for Valgmenighedens foredragsaktiviteter mm., at vi har støttemedlemmer. Det kan i den forbindelse nævnes, at flere støttemedlemmer betaler en del mere end minimumsbidraget på 200 kr., og det kvitterer Valgmenighedens bestyrelse hermed for med en stor tak.

Bemærk lige: Støttemedlemmer der ikke har indbetalt bidrag i 2 år til Valgmenigheden, vil blive slettet i vores medlemsregister.

Nærværende bidragsmeddelelse er udsendt til samtlige støttemedlemmer, men vi har registreret, at der er støttemedlemmer, der allerede har indbetalt bidrag for 2018.


Betaling: Betaling bedes foretaget til vor konto i Nordea: reg. nr. 2276 konto nr. 0104 464 811
Husk at anføre navn tydeligt i begyndelsen af "meddelelse til modtager".

Medlemmers og støttemedlemmers deltagelse i Valgmenighedens arrangementer er gratis. (For støttemedlemmer - dog kun hvis støttebidraget på mindst 200 kr. pr. kalenderår pr. støttemedlem er indbetalt.)
Øvrige gæster skal betaler kr. 50 for deltagelse i Valgmenighedens arrangementer.

Med venlig hilsen

Frederiksborg Valgmenighed

Niels Jørgen Heick


Download til udprintning

Bidrag fra medlemmer 2018 >>

Bidrag fra støttemedlemmer 2018 >>